zondag 21 november 2010

Activatie ONFF-122 Bronbosje, Cuesta Elversele

Situering bronbosje te Elversele:
'Cuesta, bronbosjes en Sombeekse meersen’ is de benaming gekozen voor het reservaatproject dat vzw Durme sinds 1992 uitbouwt langsheen het Cuestafront van het Waasland te Waasmunster. In 1993 kon de vereniging er het unieke Dommelbronbos aankopen: een van de zeldzaamste en ecologisch waardevolste snippers natuur in de regio.
Op de Biologische Waarderingskaart van België worden de percelen van het Dommelbronbos als zeer waardevol aangeduid. Paarbladig en verspreidbladig goudveil, muskuskruid, gele dovenetel, bittere veldkers en slanke sleutelbloem komen er veelvuldig voor. Vergelijkbare bronbossen zijn zelfs op Vlaamse schaal uiterst zeldzaam geworden. Samen met het Vlaszakbos – eveneens beheerd door vzw Durme – behoort het Dommelbos tot de best ontwikkelde bronbossen in het Waasland. Beide bossen behoren tot het type elzen-essenbronbos op lemig-zandige bodem met oppervlakkige veenontwikkeling. Soortgelijke gemeenschappen komen pas voor in het Schelde-Leie-interfluvium en in de Vlaamse Ardennen en bevinden zich dus op een minimale afstand van ongeveer 30 km!
Het Vlaszakbos en Dommelbos liggen dus in brongebied en op de 5 meter hoogtelijn in Wareslage-Sombeke. Het gaat hier om permanent vochtige plaatsen waar zich een dikke venige bodem ontwikkelde met een specifieke en zeer kwetsbare begroeiing van voorjaarsbloeiers. De struik- en boomlaag bestaat uit zwarte els met ook kraakwilg, es en canadapopulier.
In het Dommelbos werden in  de winter 1995-1996 alle canadapopulieren verwijderd, omdat hun bladval te stikstofrijk is en verruiging door grote brandnetel en bramen in de hand werkt. Na de kap werden 90 elzen en 50 essen aangeplant. In 1999 werd overgegaan tot ontbramen behalve op plekken waar de toegang tot de uiterst kwetsbare percelen erdoor vergemakkelijkt werd. (Tekst VZW De Durme)

Operation:
20 november 2010. Het was een zonnige zaterdag die ons uitnodigen deze activiteit op te zetten. Echter de buitentemperatuur in de schaduw slecht een 5 tal graden. Opstelplaats was een braak stuk grond naast het kerkhof. Onze antennes werden bevestigd aan de omheining van het weiland. Wij waren nog niet opgeteld of wij hadden de boerin van de grondeigenaar reeds met de permanente vraag wat wij daar gingen doen. Na een een woordje uitleg aan deze vriendelijke boerin verschafte duidelijkheid.
Wij starten op 40 meter SSB, waar wij genoodzaakt waren reeds na enkele QSO op nummers te werken.Na 40 meter werd 20 meter onmiddellijk met CW aangesneden. Gevolg een nooit vertoonde pill-up. Na enkele QSo reeds split moeten werken. En dan nog, het was ontzettend moeilijk om station waarvan vele meer dan S9 plus binnen donderden een trechter vormden van enkel KHZ breed.Zelfs het wegdraaien van de QSO frekwentie leverde geen soelaas.Na één QSO draaien in CW was het onmogelijk om de paddle nog te bedienen. De vingers waren bijna bevroren. Dan maar naar 20 meter SSB. Gezien de gestarte contest was het zoeken naar een geschikte frekwentie.
Na een tijdje en enkel spots ging het plots weer vlot waar het noodzakelijk was om met nummers te werken. Daarna volgde 17 meter en om te eindigen nogmaals 40 meter SSB.In totaal 340 QSO. Gebruikte call ON44WLD/p

Enkele foto's van onze opstelplaats en Bronbosje op de achtergrond;

donderdag 11 november 2010

Activatie ONFF-124 Steengelaag - Stekene

Situering:
 
Dit natuurgebied bestaat uit een aantal oude kleiputten. De ontginning van de putten begon omstreeks 1880. Aanvankelijk gebeurde het uitgraven nog met de spade. De klei werd op wagentjes geladen en met paarden naar de steenbakkerij gebracht. Als relict van de vroegere kleiwinning staat hier nog de excavateur, schamateur in het Stekens dialect. Dit toestel uit 1913 schraapte de klei van de schuine wand en bracht hem in kleine spoorwagentjes. De exploitatie van de putten eindigde wanneer de steenbakkerij sloot in 1979.
De jongste kleiput heeft door zijn beschutte ligging een warm microklimaat. Voor libellen is dit een ideale plek. Keizerlibel, onze grootste libel, oeverlibel en ook vuurlibel zijn hier in de zomer steeds waar te nemen. Het mannetje van de oeverlibel is te herkennen aan zijn blauw berijpt achterlijf. De vuurlibel is een soort van het Middellands Zeegebied en komt hier al jaren voor. Ze plant zich hier ook voort. Vanuit een kijkhut kan je de vogels op de grote vijver observeren. Deze plas deed dienst als waterspaarbekken ten tijde van de kleiwinning. In de winter vertoeven hier veel wilde eenden, kuifeenden, tafeleenden en slobeenden. De Canadese gans, een exotische soort, zie je de laatste jaren ook steeds vaker.

Een stukje historiek

In dit deel van de gemeente Stekene treft men tot op 20 meter diepte klei aan in de bodem. In de 16de eeuw waren er meer dan 50 steen- en tichelbakkerijen werkzaam. De exploitatie van het Steengelaag kwam echter pas veel later op gang, in 1880 werd de Tuilerie Sainte-Marie opgericht. In wat nu de Oudste Kleiput wordt genoemd gebeurde het kleisteken nog met de spade.
In 1913 werd deze karwei geautomatiseerd door de indienstname van de kleibaggeraar (excavateur of schamateur in het lokale dialect). Als een stukje industriele archeologie staat deze nog steeds opgesteld aan de Jongste Kleiput. Eind jaren zeventig werd de uitbating van de kleiputten gestopt en kreeg de natuur hier vrij spel.
In 1981 werd het gebied als landschap beschermd en sinds 1992 is het in beheer bij Natuurpunt Waasland Noord. Onder het motto de natuur is er voor iedereen, werden wandelwegen aangelegd die voor voetgangers vrij toegankelijk zijn.

Aan de natuur teruggegeven


Meer dan 100 jaar drukte de mens zijn stempel op dit landschap, maar nu is het teruggegeven aan de natuur. Het gebied is 31 ha groot en bestaat uit kleiputten, jong elzenbos, een oudere populierenaanplanting met heel wat dood hout, een grote vijver en een bloemrijk hooilandje. Die grote variatie oogt voor de wandelaar erg aantrekkelijk. Deze schakering in landschappen staat borg voor een grote natuurrijkdom. Doorheen het gebied loopt een wandelpad van ongeveer km lengte, aan de achterzijde van de grote vijver is er een vogelkijkwand.
In de jongste delen zoals de omgeving van de jongste kleiput tref je nog heel wat pionierssoorten aan. Langsheen het talud staat in de zomer de grote kaardebol te pronken.

 Ons hooilandje

Vlakbij de ingang langsheen de IJzerhandstraat ligt ons hooilandje. Dit wordt jaarlijks gemaaid om opslag van struiken te voorkomen en het bloemrijk te houden. In het voorjaar kleurt het wit en rose van de pinksterbloem en de echte koekoeksbloem. Andere planten die je hier later op het jaar kan aantreffen zijn ; grote ratelaar, moeraswalstro, kale jonker, valeriaan, penningkruid, . . .  lees meer

 De grote vijver

Dit is de beste plaats voor het waarnemen van watervogels. Al naargelang het seizoen zijn hier te zien ; kuifeend, wintertaling, slobeend, tafeleend, dodaars. De vijver is ook erg visrijk (rietvoorn, zeelt, baars) en is een gegeerde prooi voor heel wat viseters. fuut, blauwe reiger en balscholver zijn er dan ook geregeld waar te nemen.
Langsheen het pad dat naast de grote vijver loopt staan heel wat struiken zoals sleedoorn en meidoorn. Zij geven kleur, maar lokken ook heel wat insecten aan. Zeker als de wilde kamperfoelie in bloei staat komen heel wat nachtvlinders af op de zoete geur. Op een warme zomeravond ruik je ze reeds van ver.

 Met de hand gegraven

Voorbij de Grote Vijver loop je langs de oudste kleiput. Deze werd nog volledig met de hand uitgegraven. De zware klei werd in karretjes geladen en naar boven getransporteerd. Hard labeur voor zowel de arbeiders als de trekdieren.
In grote delen hiervan zijn populieren aangeplant met daartussen natuurlijke uitzaaiing van zwarte els en berk. Het beheer bestaat hier uit "niets doen" . De door storm en andere oorzaken omgevallen bomen blijven gewoon liggen. Dood hout brengt immers leven in het bos. In dit deel behoren boomkruiper, groene en grote bonte specht tot de broedvogels. Natuurlijke holten zijn hier genoeg.

Dit natuurgebied bestaat uit een aantal oude kleiputten. De ontginning van de putten begon omstreeks 1880. Aanvankelijk gebeurde het uitgraven nog met de spade. De klei werd op wagentjes geladen en met paarden naar de steenbakkerij gebracht. Als relict van de vroegere kleiwinning staat hier nog de excavateur, schamateur in het Stekens dialect. Dit toestel uit 1913 schraapte de klei van de schuine wand en bracht hem in kleine spoorwagentjes. De exploitatie van de putten eindigde wanneer de steenbakkerij sloot in 1979.
De jongste kleiput heeft door zijn beschutte ligging een warm microklimaat. Voor libellen is dit een ideale plek. Keizerlibel, onze grootste libel, oeverlibel en ook vuurlibel zijn hier in de zomer steeds waar te nemen. Het mannetje van de oeverlibel is te herkennen aan zijn blauw berijpt achterlijf. De vuurlibel is een soort van het Middellands Zeegebied en komt hier al jaren voor. Ze plant zich hier ook voort. Vanuit een kijkhut kan je de vogels op de grote vijver observeren. Deze plas deed dienst als waterspaarbekken ten tijde van de kleiwinning. In de winter vertoeven hier veel wilde eenden, kuifeenden, tafeleenden en slobeenden. De Canadese gans, een exotische soort, zie je de laatste jaren ook steeds vaker.
Een stukje historiek
In dit deel van de gemeente Stekene treft men tot op 20 meter diepte klei aan in de bodem. In de 16de eeuw waren er meer dan 50 steen- en tichelbakkerijen werkzaam. De exploitatie van het Steengelaag kwam echter pas veel later op gang, in 1880 werd de Tuilerie Sainte-Marie opgericht. In wat nu de Oudste Kleiput wordt genoemd gebeurde het kleisteken nog met de spade.
In 1913 werd deze karwei geautomatiseerd door de indienstname van de kleibaggeraar (excavateur of schamateur in het lokale dialect). Als een stukje industriele archeologie staat deze nog steeds opgesteld aan de Jongste Kleiput. Eind jaren zeventig werd de uitbating van de kleiputten gestopt en kreeg de natuur hier vrij spel.
In 1981 werd het gebied als landschap beschermd en sinds 1992 is het in beheer bij Natuurpunt Waasland Noord. Onder het motto de natuur is er voor iedereen, werden wandelwegen aangelegd die voor voetgangers vrij toegankelijk zijn.
Aan de natuur teruggegeven

Meer dan 100 jaar drukte de mens zijn stempel op dit landschap, maar nu is het teruggegeven aan de natuur. Het gebied is 31 ha groot en bestaat uit kleiputten, jong elzenbos, een oudere populierenaanplanting met heel wat dood hout, een grote vijver en een bloemrijk hooilandje. Die grote variatie oogt voor de wandelaar erg aantrekkelijk. Deze schakering in landschappen staat borg voor een grote natuurrijkdom. Doorheen het gebied loopt een wandelpad van ongeveer km lengte, aan de achterzijde van de grote vijver is er een vogelkijkwand.
In de jongste delen zoals de omgeving van de jongste kleiput tref je nog heel wat pionierssoorten aan. Langsheen het talud staat in de zomer de grote kaardebol te pronken.
Ons hooilandje
Vlakbij de ingang langsheen de IJzerhandstraat ligt ons hooilandje. Dit wordt jaarlijks gemaaid om opslag van struiken te voorkomen en het bloemrijk te houden. In het voorjaar kleurt het wit en rose van de pinksterbloem en de echte koekoeksbloem. Andere planten die je hier later op het jaar kan aantreffen zijn ; grote ratelaar, moeraswalstro, kale jonker, valeriaan, penningkruid, . . . lees meer
De grote vijver
Dit is de beste plaats voor het waarnemen van watervogels. Al naargelang het seizoen zijn hier te zien ; kuifeend, wintertaling, slobeend, tafeleend, dodaars. De vijver is ook erg visrijk (rietvoorn, zeelt, baars) en is een gegeerde prooi voor heel wat viseters. fuut, blauwe reiger en balscholver zijn er dan ook geregeld waar te nemen.
Langsheen het pad dat naast de grote vijver loopt staan heel wat struiken zoals sleedoorn en meidoorn. Zij geven kleur, maar lokken ook heel wat insecten aan. Zeker als de wilde kamperfoelie in bloei staat komen heel wat nachtvlinders af op de zoete geur. Op een warme zomeravond ruik je ze reeds van ver.
Met de hand gegraven
Voorbij de Grote Vijver loop je langs de oudste kleiput. Deze werd nog volledig met de hand uitgegraven. De zware klei werd in karretjes geladen en naar boven getransporteerd. Hard labeur voor zowel de arbeiders als de trekdieren.
In grote delen hiervan zijn populieren aangeplant met daartussen natuurlijke uitzaaiing van zwarte els en berk. Het beheer bestaat hier uit "niets doen" . De door storm en andere oorzaken omgevallen bomen blijven gewoon liggen. Dood hout brengt immers leven in het bos. In dit deel behoren boomkruiper, groene en grote bonte specht tot de broedvogels. Natuurlijke holten zijn hier genoeg.

Dit natuurgebied bestaat uit een aantal oude kleiputten. De ontginning van de putten begon omstreeks 1880. Aanvankelijk gebeurde het uitgraven nog met de spade. De klei werd op wagentjes geladen en met paarden naar de steenbakkerij gebracht. Als relict van de vroegere kleiwinning staat hier nog de excavateur, schamateur in het Stekens dialect. Dit toestel uit 1913 schraapte de klei van de schuine wand en bracht hem in kleine spoorwagentjes. De exploitatie van de putten eindigde wanneer de steenbakkerij sloot in 1979.
De jongste kleiput heeft door zijn beschutte ligging een warm microklimaat. Voor libellen is dit een ideale plek. Keizerlibel, onze grootste libel, oeverlibel en ook vuurlibel zijn hier in de zomer steeds waar te nemen. Het mannetje van de oeverlibel is te herkennen aan zijn blauw berijpt achterlijf. De vuurlibel is een soort van het Middellands Zeegebied en komt hier al jaren voor. Ze plant zich hier ook voort. Vanuit een kijkhut kan je de vogels op de grote vijver observeren. Deze plas deed dienst als waterspaarbekken ten tijde van de kleiwinning. In de winter vertoeven hier veel wilde eenden, kuifeenden, tafeleenden en slobeenden. De Canadese gans, een exotische soort, zie je de laatste jaren ook steeds vaker.
Een stukje historiek
In dit deel van de gemeente Stekene treft men tot op 20 meter diepte klei aan in de bodem. In de 16de eeuw waren er meer dan 50 steen- en tichelbakkerijen werkzaam. De exploitatie van het Steengelaag kwam echter pas veel later op gang, in 1880 werd de Tuilerie Sainte-Marie opgericht. In wat nu de Oudste Kleiput wordt genoemd gebeurde het kleisteken nog met de spade.
In 1913 werd deze karwei geautomatiseerd door de indienstname van de kleibaggeraar (excavateur of schamateur in het lokale dialect). Als een stukje industriele archeologie staat deze nog steeds opgesteld aan de Jongste Kleiput. Eind jaren zeventig werd de uitbating van de kleiputten gestopt en kreeg de natuur hier vrij spel.
In 1981 werd het gebied als landschap beschermd en sinds 1992 is het in beheer bij Natuurpunt Waasland Noord. Onder het motto de natuur is er voor iedereen, werden wandelwegen aangelegd die voor voetgangers vrij toegankelijk zijn.
Aan de natuur teruggegeven

Meer dan 100 jaar drukte de mens zijn stempel op dit landschap, maar nu is het teruggegeven aan de natuur. Het gebied is 31 ha groot en bestaat uit kleiputten, jong elzenbos, een oudere populierenaanplanting met heel wat dood hout, een grote vijver en een bloemrijk hooilandje. Die grote variatie oogt voor de wandelaar erg aantrekkelijk. Deze schakering in landschappen staat borg voor een grote natuurrijkdom. Doorheen het gebied loopt een wandelpad van ongeveer km lengte, aan de achterzijde van de grote vijver is er een vogelkijkwand.
In de jongste delen zoals de omgeving van de jongste kleiput tref je nog heel wat pionierssoorten aan. Langsheen het talud staat in de zomer de grote kaardebol te pronken.
Ons hooilandje
Vlakbij de ingang langsheen de IJzerhandstraat ligt ons hooilandje. Dit wordt jaarlijks gemaaid om opslag van struiken te voorkomen en het bloemrijk te houden. In het voorjaar kleurt het wit en rose van de pinksterbloem en de echte koekoeksbloem. Andere planten die je hier later op het jaar kan aantreffen zijn ; grote ratelaar, moeraswalstro, kale jonker, valeriaan, penningkruid, . . . lees meer
De grote vijver
Dit is de beste plaats voor het waarnemen van watervogels. Al naargelang het seizoen zijn hier te zien ; kuifeend, wintertaling, slobeend, tafeleend, dodaars. De vijver is ook erg visrijk (rietvoorn, zeelt, baars) en is een gegeerde prooi voor heel wat viseters. fuut, blauwe reiger en balscholver zijn er dan ook geregeld waar te nemen.
Langsheen het pad dat naast de grote vijver loopt staan heel wat struiken zoals sleedoorn en meidoorn. Zij geven kleur, maar lokken ook heel wat insecten aan. Zeker als de wilde kamperfoelie in bloei staat komen heel wat nachtvlinders af op de zoete geur. Op een warme zomeravond ruik je ze reeds van ver.
Met de hand gegraven
Voorbij de Grote Vijver loop je langs de oudste kleiput. Deze werd nog volledig met de hand uitgegraven. De zware klei werd in karretjes geladen en naar boven getransporteerd. Hard labeur voor zowel de arbeiders als de trekdieren.
In grote delen hiervan zijn populieren aangeplant met daartussen natuurlijke uitzaaiing van zwarte els en berk. Het beheer bestaat hier uit "niets doen" . De door storm en andere oorzaken omgevallen bomen blijven gewoon liggen. Dood hout brengt immers leven in het bos. In dit deel behoren boomkruiper, groene en grote bonte specht tot de broedvogels. Natuurlijke holten zijn hier genoeg.

Grotere kaart weergeven

Activering:
Op 11 november 2010 werd ONFF-124 "steengelaag" Stekene geactiveerd.
Dit keer was het Frank, ON4AAC samen met Jo, ON3JO en Eddy, ON6HE die onze speciale call op 40 en 20 meter SSB activeerden.
 In totaal werden 269 QSO's gedraaid. Mooiste verbindingen waren met de States op 20 meter. In onze on44wld/p log  staan nu 1753.

donderdag 4 november 2010

Activatie ONFF-066 Scheldebroeken te Zele

Situering:
Op de linker Scheldeoever op het grondgebied van de gemeenten Zele, Berlare en Wichelen strekt zich een uitgestrekt vlak en laaggelegen cultuurlandschap op alluviale bodem uit: ‘De Scheldebroeken’. Het is de laatste weidse open ruimte in de regio: nagenoeg onbebouwd en gekenmerkt door een erg ‘open’ karakter met weinig opgaande kleine landschapselementen. (Tekst VZW De Durme)


Activering op 29 oktober 2010
ON44WLD/p was actief op 40 en 20 meter. Zoals steeds gebruikten wij een dipool voor 40 en 20 meter op 8 meter hoogte. (ophangpunt vislijn) Als steunpunt deed aankondiging plaatje dienst.
Als operatoren waren Bill, ON5JE en Luk , ON4BB. In totaal werden 301 QSO's gedraaid.  Op 20 meter werden enkele stations vanuit de USA en Canada en Japan gelogd (CW). Ook daar wordt onze call steeds meer herkend. Er werd voornamelijk gewerkt per nummer, wat het beheer vlotter laat verlopen. Condities waren uitstekend. Wij stonden opgesteld op de Scheldedijk, waar regematig zowel pleziervaart als binnenscheepvaart  voorbij trokken.


Enkele foto's genomen gedurende de activatie.


Activatie ONFF-071 De Lenie - Lokeren

Situering:
De Liniewegel te Eksaarde is voor veel Lokeraars het mooiste wandel- en fietspad door onze open ruimte. In de vlakte ten zuiden van de Liniewegel heeft de ruilverkaveling Eksaarde diepe sporen nagelaten: oude knotwilgen en bomen zijn bijna overal verdwenen, wel zijn er nu enkele stroken jonge aanplantingen. Ten noorden van het wandelpad strekt zich echter een uitzonderlijk natuurgebied uit: een lappendeken van bossen, moerassen, weiden al dan niet afgezoomd met oude knotwilgen, akkers, houtkanten, rietveldjes, oude turfputten en vijvers. Deze volledige zone is immers uitzonderlijk rustig gelegen. Er is nauwelijks bebouwing, omdat de Moervaart-Zuidlede-depressie eeuwenlang elke winter overstroomde. Bovendien liggen de dichtbevolkte woonkernen op aanzienlijke afstand en zijn er geen industrieparken of drukke autowegen in de nabije omgeving. Het is dan ook een van de weinige gebieden in de provincie Oost-Vlaanderen waar het nog echt stil en donker kan worden! Het Eksaardse onderdeel hiervan heeft extra troeven: er liggen geen asfalt- en betonwegen en nergens is er kans op doorgaand verkeer. Alle veldwegen tussen de Liniewegel en de Oude Lede, de grens Lokeren-Moerbeke, lopen immers dood. (Tekst VZW De Durme) Meer informatie op de webstek van vzw De Durme http://www.vzwdurme.be


Activatie op woensdag 3 november 2010.
 ON44WLD/p was actief op 40 en 20 meter. Zoals steeds gebruikten wij een dipool voor 40 en 20 meter op 8 meter hoogte. (ophangpunt vislijn) Als steunpunt deed een bestaande buiten tafel dienst.
Als operator was Bill, ON5JE en Jacky , ON3JK als coöperator van dienst. Bill bediende de zender , Jacky de log computer. In totaal werden 319 QSO's gedraaid, voornamelijk op 40 meter. Op 20 meter werden enkele stations vanuit de USA en Canada gelogd. Ook daar wordt onze call steds meer herkend. Er werd voornamelijk gewerkt per nummer, wat het beheer vlotter laat verlopen. Als bezoekers mochten onze jongens Kristof ON3LK en Alex, ON3HR verwelkomen. Condities op 40 meter was uitstekend, op 20 meter ging het iets stoever.

Fotoalbum:
Bekijk de fotoreportage genomen door Kristof, ON3LK


donderdag 14 oktober 2010

Actvatie ONFF-119 Daknamse Meersen

Situering
Daknamse meersen (Daknam-Lokeren) is een gebied van rivier- en veenhooilanden. Het is gelegen ten zuidoosten van het dorpscentrum van Daknam. De oude spoorweg is nu een fietsen wandelpad en loopt dwars door het gebied. Dit gebied wordt beheerd door het Natuurpunt.In het gebied vind je tal van zeldzame water en moerasplanten, zoals het moeraskruiskruid, waterdrieblad, wateraardbei, groot blaasjeskruid, waterviolier, holpij en verschillende fonteinkruiden..

Activatieplek
Opstelplaats was vlak bij het fietspad en wandelpad, waar gedurende de namiddag heel wat fietsers zich afvroegen wat wij daar al uitrichten. Zoals steeds was de set-up een FT-900 met twee inverted vee voor beide banden op een maximale hoogte van 8 meter. Wij kregen regelmatig rapporten van S9 plus 20. Niet slecht met zulk marginale opstelling.Ons sterk signaal resulteerde in een niet afhoudende pill-up gedurende de ganse tijd van onze activatie.Werking
In totaal werden 328 QSO's gedraaid voor namelijk op 20 en 40 meter.

Heel wat Waaslanders waren van de partij. Wij kregen het bezoek van Jacky ON3JK en Leon ON4DAP.

De log werd inmiddels doorgestuurd naar ON check-punt.

Hierbij de situering van dit gebied.


Grotere kaart weergeven

maandag 27 september 2010

Activatie ONFF121 Tielrodebroek door ON44WLD/P

Op zaterdag 25 september was ON44WLD/p actief vanuit de WFF referentie ONFF-121. Dit is een gebied gelegen tussen de Schelde, de Durme en begrensd aan zijn Noorderlijke zijde door het Tielrode.  Het gebied staat beter bekend als een overstromingspolder voor de Schelde. Bij springtij gecombineerd met Noord-Western storm overloopt dit gebied door de hoogwaterstand van de Schelde.


Natuurpunt heeft sinds begin 2003, door de aankoop van 3 percelen, zijn vaste voet gekregen in Tielrode. Het gaat om 2 aansluitende percelen met een oppervlakte van ca. 1.4 ha en een bijkomend perceeltje van 36 a. Alle percelen zijn gelegen in het overstromingsgebied van Tielrode, gekend als de potpolder die gelegen is langs de Durme en de Schelde.
Van oudsher werd het Tielrodebroek 's winters overstroomd en bevloeid door Scheldewater.
Het is een landbouwgebied (valleigebied) waar per jaar, twee tot drie maal gemaaid en gehooid wordt, gevolgd door een intensieve nabemesting. (Tekst Natuurpunt)

Wij waren actief omsteeks 09.30 lokaal tot 13.00.In totaal werden er 312 QSO gemaakt verdeeld over 40 en 20 meter. Alle QSO's waren in SSB. Propagatie was uitstekend met gigantische pile-ups. Soms was het noodzakelijk om de aanroepen op te splitsen in cijfers groepen.
Operatoren van dienst waren Bill ON5JE en Luk ON4BB.
Soms kregen wij een regenbui over ons heen. Een zonne paraplu beschermde ons en de apparatuur tegen de regen. Wij stonden opgesteld op de parking aan het "Veer" Enkele nieuwsgierige kwamen een kijkje nemen.  

Localisatie van het gebied op Google Maps


Grotere kaart weergeven

dinsdag 21 september 2010

Deelname aan de BMA contest 19 september door ON6WL/P

Wij zijn gestart om 6u00 utc en hebben 95 qso's gemaakt tot 10u00 utc. Om 6u00 is on4aac gestart als operator en on3jk als logger tot ongeveer 9u30 en dan heeft on6he het overgenomen van on4aac en dit tot 11u15 waarna hij alleen verder heeft gedaan tot 10u00utc.
In totaal werden 9 provincies gewerkt en 25 Molenreferenties. Dit resulteert in een totaal aantal punten van 15518 punten.
Wij danken Leon ON4DAP voor zijn support.

Jacky zorgde voor de log inbreng in Xcell.

Tnx aan alle die hebben meegewerkt en die on6wl/p 3 punten per QSO bezorgde.
In totaal staan 11 WLD-ers in de log.

Info over de molen op deze link

Activatie WFF ONFF-090 "Schuddebeurze" te Westende als ON44WLD/p

Op zondag 20 september waren wij actief als on44wld/p. Deze speciale call mag worden gebruikt voor activatie van verschillende WFF gebieden.
Wij stonden opgesteld in de omgeving van het natuurgebied de Schuddebeurze te Westende. Een gedeelte van dit  natuurgebied staat onder het beheer van Natuurpunt Midenkust.
De Schuddebeurze is gelegen ten oosten van de dorpskom van Lombardsijde en maakt deel uit van een oud binnenduincomplex dat naar Vlaamse normen opmerkelijk gaaf is gebleven (d.w.z. gespaard van bouwwoede in de duinstreek).Op het gewestplan afgebakend als R-gebied. Het geniet deels bescherming als landschap. (Tekst Natuurpunt)

Via deze link komt u er meer over te weten. Link Natuurpunt

Niet minder dan 200 QSO werden gemaakt op 40 en 20 meter, zowel in SSB als in CW.Operatoren van dienst Bill ON5JE en Luk ON4BB.


 De log wordt eerdaags opgeload naar de WFF database.


Grotere kaart weergeven

maandag 20 september 2010

Activatie Fort Napoleon WV-015 en Lighthouse BEL-002

Op zaterdag 18 september werd het Fort Napoleon BCA referentie WV-015 en de vuurtoren Lange Nele BEL-002 geactiveerd. Het Fort stond reeds lang op het verlanglijste van Bill ON5JE. Het weer was prachtig, iets wat koel in de vroege morgen, maar naarmate de dag vorderde, toonde de zon van haar beste kant. Wij stonden opgesteld op de parking vlak bij de ingang van het fort. Het Fort is dagelijks te bezoeken en er is ook een restaurant met terras, dat een overzicht geeft over de aanpalende duinen.

Hier een kleine intro en situatie;
Het Fort Napoleon is een fort in de Belgische kuststad Oostende. Het fort getuigt van het belang van Oostende als vestingstad in het verleden. Het is gelegen in de duinen op de oosteroever van Oostende, op wandelafstand van de haven en de zee. Lees meer op de volgende link. U kunt meer lezen over dit Fort via de volgende link. Klik hier.


Wil je het Fort situeren, volg dan deze link. link naar Google Maps

De vuurtoren "Lange Nele"  Referentie BEL-002 staat  vlakbij in de haven.  Meer over deze vuurtoren via de volgende link. Lange Nele link

Voor het World Castle Award WCA is de referentie WCA ON-00434.

In totaal werden 113 QSO gemaakt, op 40 en 20 meter. Operatoren van dienst Bill ON5JE en Luk ON4BB. Gebruikte call ON6WL/p.


Hier een foto-impressie genomen door Marc, ON6SM die ons een bezoekje bracht.


dinsdag 7 september 2010

Velddag SSB 2010 met extra referentie WFF ONFF-063

Ook dit jaar waren we te gast op Boot&ski centrum "Del mare" te Waasmunster. Het weer was echt van de partij, wat uitnodigend was voor onze XYL's om zondagnamiddag op het terras van de boot&ski club een gezellige babbel namiddag van te maken. Gezien de Hamputten aanpallend zijn aan het Molsbroek, telde onze 24 uren werking ook voor de referentie ONFF-063 voor het WFF ONFF-Award. (meer info te vinden op deze blog zie label ONFF).
Niet minder dan 800 QSO's resulteerde in een totaal van nagenoeg 178.000 punten.
De log werd inmiddels doorgestuurd en bevestigd door de Fieldday crew van de UBA en werd tevens aangeboden bij het Coördinatie punt voor ON. Log wordt eerdaags upgeload naar de WFF database. QSL kaart met WFF referentie,is in voorbereiding en zal begin volgend jaar de deur uitgaan.

Wij draaiden on onderbroken 24 uren. De groep draaide prima, met een back-up mogelijkheid om op batterijen te draaien voor een 8 uren. Verschillende UPS's zorgde voor een stabiele voeding van de apparatuur. De batterijen werden bijgeladen hetzij door een externe lader van 30 Amp of de laders ingebouwd in de UPS'. Een realisatie van Eddy ON5JK.

De crew van operatoren waren Eddy, ON6HE, François ON4AUB, Willy ON5JE, Bruno ON3BV, Kristof ON3LK, Jacky ON3JK en Luk ON4BB.
Tevens wil ik alle leden bedanken die ons een bezoekje brachten of die op zaterdag meehielpen om de antennes, groep en shack op te stellen.Marc, ON6HI bezocht verschillende Oost-Vlaamse secties op de velddag.Hier zijn foto impressie.

donderdag 26 augustus 2010

Martin ON4PO QRV vanuit SV5 Rhodos in CQ WW-contest

Info vanaf 26/10/2010 tot 03/11/2010 zal ik terug actief zijn vanuit Rhodos Iota EU001 waar ik zal deelnemen aan de CQWW ssb contest in het Multi Multi station SX5P waar ik terug op de 40m band te horen zal zijn , voor en na de contest met mijn vanity call J45PO .
Hoop Jullie te werken !!!!

Martin ON4PO

Hier de QSL kaart van Martin vanuit SV5.

Nieuw Diploma ONFF

Ook België heeft zijn eigen " Flora & Fauna " diploma.
Gino, ON3SSB samen met Pat ON7PP zorgde voor het ontwerp.
Wat fijn is, dat het gratis is. Het wordt u toegestuurd via email in pdf formaat.

Wat zijn de voorwaarden. Uiteraard tellen alleen de gewerkte ONFF  referenties. Deze staan in de lijst gepubliceerd onder de ONFF label.. Het document is xls en kan worden gedownload indien gewenst. Zie hier de  Link

Er zijn 3 formules.
 • Het bronzen award: u werkt 10 verschillende ONFF referenties.


 • Het zilveren award: u werkt 25 verschillende ONFF referenties.


 • Het gouden award: u werkt 50 verschillende ONFF referenties.

 • Het activator award: u activeerde 10 verschillende ONFF referenties. Zelfde voorwaarden als voor de andere awards. (bewijs van activatie dmv van uw log)

  Voorwaarde is dat alle gewerkte ONFF referenties bevestigd zijn door de WFF logsearch. U kunt best de file in xls downloaden en opsturen naar het ON contactpunt.

  Hetzelfde geldt voor de SWL. Echter hij/zij moet de ingescande  QSL kaarten opsturen per mail naar het ON contactpunt.

  Het ON contactpunt is Gino, ON3SSB email

  woensdag 18 augustus 2010

  ON5JE vanuit F

  Willy, ON5JE zal vanuit het noorden van Frankrijk QRV zijn. Banden 40 en 20 meter vanaf nu vrijdag 20 augustus tot 25 augustus. Hij zal trachten een kasteel in de onmiddellijke omgeving te activeren.

  Hier zijn  de mogelijke kastelen met hun referenties. Welk kasteel het gaat worden, wordt ter plaatse beslist.


  ARRY   DFCF 80-011    WCA:F-04097
  ARGOULES    DFCF:80-087   WCA: F-04171
  RIEGNIERE ECLUSE    DFCF: 80-017    WCA: F-04103

  Dirk, ON5CT QRV vanuit Arkoi Island Griekenland

  Dirk, ON5CY zal vanaf  3 september tot 6 september QRV zijn vanuit Arkoi Island. De locatie kunt hieronder zien via Google Maps. De call is nog onzeker maar start zeker met SX5...
  Grotere kaart weergeven

  woensdag 11 augustus 2010

  Activatie WFF ONFF-069 Durmemeersen Waasmunster/Sombeke

  Op zaterdag 14 augustus werd de WFF referentie ONFF-069 geactiveerd. Zoals eerder staat er in de onmiddellijke omgeving het Kasteel van Sombeke Referentie BCA OV-027 en tevens opgenomen in de lijst van het World Castle Award WCA als ON-00359. De call zal de WLD club call zijn ON6WL/p, banden 40 - 20- 30 meter. Modes SSB en CW.

  Even een kleine introductie. Meer staat te lezen op de website van vzw De Durme , die tevens de reservaten beheren. Link hier

  Het reservaatproject ‘De Durmemeersen’ strekt zich uit langsheen de Durme, tussen de brug van Waasmunster en die over de E-17 op het grondgebied van de gemeenten Zele, Waasmunster en Hamme. De noordelijke grens wordt gevormd door de E-17 en de vroegere ‘Legen Heirweg’ van Waasmunster. Ten zuiden wordt de grens gevormd door de vrij scherpe grens tussen het alluviaal gebied van de Durme en de hoger gelegen dekzanden. (tekst vzw de Durme)

  Activiteitsverslag:
  Wij waren actief van omstreeks 09h30 tot 14h30 lokaal.
  In totaal werden zomaar 303 QSO gedraaid op 3 verschillende banden in twee modes SSB en CW. Condities waren prachtig op 40 meter met een sterke pile-up, zwakke response in CW nadien  een sterk einde op 20 meter SSB. Wij hadden nog een aantal uren kunnen verder gaan op 20 meter maar onze goal was 300 QSO. Dus onze goal bereikt. Alex ON3HR, Guido ON6RL, Stany ON6TC, Nico ON4TQ en XYL ON4BB brachten ons een bezoek. Log werd via ON3SSB naar het upload punt doorgestuurd. Wie ons gewerkt heeft moet ON6WL/P binnen een aantal dagen terugvinden op de logsearch web pagina van het WFF. Kijk ook even onderaan voor het foto album. Tot volgende activatie.

  Even een kleine introductie. Meer staat te lezen op de website van vzw De Durme , die tevens de reservaten beheren. Link hier


  Locatie van Kasteel van Sombeke en de Durmemeersen in Sombeke. Link hier 

  Hier het fotoalbum van de activatie op 14 augustus.

   

  zondag 11 juli 2010

  Islands On The Air Award

  Dit is één van de meest prestigieuze Awards waar men kan aan werken. Het award omvat eilandengroepen die zich situeren in de verschillende continenten.Elk eilandengroep heeft zijn eigen nummer bestaande uit een continent identifier gevolgd door een volgnummer, voor Europa worden alle groepen vooraf gegaan door EU. Er zijn maar liefst 1100 eilanden groepen, waar tot nu toe een aantal nog nooit werken geactiveerd.
  Hier de identifiers per continent:
  • Asia: AS
  • Africa: AF
  • Europe: EU
  • Noord Ameica: NA
  • Zuid America: SA
  • Oceania: OC
  • Antartica: AN
  Alle groepen staan vermeld in een directory. Elke directory heeft een nummer die persoonlijk wordt toegekend aan elke aanvrager. Bij elke aanvraag voor registratie van geconfirmeerde QSL dmv QSL kaarten, dient u dit direrctory nummer te vermelden.

  Hoe begint u eraan. Even dit nog. Dit is een diploma dat heel wat inzet een geld getekend.Niet alleen voor het bekomen van de QSL kaarten, opsturen QSL kaarten direct vereist , het registreren van uw QSL kaarten bij het aanmeld voor ON (nl. ON4CAS) en de aanvraag van uw diploma. Er zijn verschillende  Awards afhankelijk van het continent, het aantal bevestigde IOTA groepen, enz.

  De webstek voor dit award is: http://www.rsgbiota.org/index.php
  Hier vindt u alle mogelijk informatie over aangekondigde IOTA expedities, directory pages, IOTA nieuws, downloads enz. Indien u deelneemt aan dit programma ( uw QSL kaarten instuurd naar het meldpunt voor ON), wordt u opgenomen in de HONOUR Roll  die elk wordt gepubluceerd. Die geeft u de positie weer in het aantal geregistreerde en bevestigde IOTA groepen bij de IOTA organisatie. Tevens kunt u alle bevestigde QSL kaarten per groep direct inbrengen in hun database wat het registreren bij uw check punt vereenvoudigd. Doorloop de check-in procedure bij uw eerste log-in.


  U kunt ook de kmz bestandje downloaden van hun web en inlassen in Google Earth. Actueel bevatten heel wat logging programma's alle IOTA nummers en groepen van hun programma. Dx Atlas bevat zelf een grafische positie weergave van alle eilanden groepen met hun nummers.

  WLD leden op de IOTA Honour Roll

  Een aantal leden van onze sectie WLD staan prima gerangschikt in het honrour Roll classement 2010. Zoals bekend maakt het IOTA comité jaarlijks een rangschikking op, van de verschillende deelnemers van de ganse wereld aan het IOTA programma. Om opgenomen te worden, moet u regelmatig uw QSL aanbieden ter controle. Wie dit niet doet binnen de twee jaar, wordt geschrapt uit de lijst. Het aanbieden van uw QSL kaarten  gebeurt voor einde 31 januari bij het ON check punt ON4CAS.

  De lijsten met deelnemers kan worden gedownload via deze link: http://www.rsgbiota.org/honourroll/iotamhr2010a.pdf

  Als we de lijst overlopen zien we de volgende rangschikking van onze WLD leden.

  op plaats 6: Eddy, ON6HE
  op plaats 12: Mat , ON5KL
  op plaats 27: Frank, ON4AAC en Lucien ON4XL
  op plaats 114: Pam,  ON4QP
  op plaats 305: Luk , ON4BB
  op plaats 585: Willy, ON5JE

  Congrats aan alle WLD deelnemers aan het IOTA programma.
  Wie meer info wenst kan zeker steeds terecht bij één van de in de lijst opgenomen WLD leden.

  zondag 4 juli 2010

  WLD Award

  Niet te vergeten is ons eigen WLD Award."Worked all Waasland"

  Er zijn daarvoor bestanden beschikbaar via onze wld webstek. www.wld.uba.be

  Bestand met het reglement (pdf) en een invulbestand (application file xls bestand)die u toelaat het award aan te vragen.Dit laatste omvat alle WLD leden vanaf de lancering van het award tot nu, en de toegekende punten voor de eventueel speciale calls zoals ON50WAASLAND.

  Alle informatie vindt u op de wld website. hier link

  zaterdag 26 juni 2010

  Activatie De Buylaers in Lokeren WFF ONFF-065 Zaterdag 31 juli 2010

  Deze identiteit  "De Buylaers"  heeft het WFF nummer ONFF-065 bekomen.

  De Buylaers is een unieke brok natuur binnen de bebouwde kern van Lokeren, op nauwelijks tien minuten wandelen van het eigenlijke stadscentrum! Dit natuurgebied van 20 ha is immers gelegen op de linkeroever van de Durme, tegenover het stedelijk zwembad en de Sportlaan. De meersen langs de Durme hebben hier grotendeels hun historisch uitzicht behouden met weinig beplantingen in de vlakte, fraaie vochtige hooilanden en daarnaast een aantal rietveldjes. Het spontaan verwilderend Verloren Bos met zijn stuifduinrelicten paalt eveneens aan dit natuurgebied. Meer dan 230 plantensoorten groeien in de Buylaers en daar horen een aantal zeldzamere soorten bij zoals blaaszegge, kleine varkenskers, rankende helmbloem, moerasbasterdwederik, moerasbeemdgras, moesdistel en grote ratelaar. Het gebied is ook belangrijk als slaapplaats voor de waterpieper, waarvan in de winterperiode tot 70 exemplaren in de rietveldjes komen overnachten. Onder de broedvogels vermelden we slobeend, iJsvogel, rietgors, blauwborst en sprinkhaanzanger. (tekst vzw De Durme)

  Dit uniek stukje natuur wordt beheerd door de vzw De Durme. Meer informatie staat te lezen op hun webstek.  http://www.vzwdurme.be/content/reservaten/de_buylaers.htm 

  Via de lucht ziet de regio er zo uit klik hier

  De call die we gebruiken in onze clubcall ON6WL/P. Activatie start vanaf 09h00 tot 13h00.(lokaal)
  Het kasteel "Verloren bos " staat vlakbij , zodat wij dit ook meegeven als informatie. Het BCA nummer is OV-006 en het corresponderende WCA (World Castle Award ) is ON-00338.
  Als operatoren waren Bill, ON5JE en Luk, ON4BB van dienst. Wij waren in de lucht van omstreeks 09h30 tot 14h30. In totaal werden 283 QSO gemaakt op drie verschillende banden , dit zowel in SSB als CW. De log werd aan geboden aan On contact center Gino, ON3SSB die de log doorstuurde naar het WFF log entry center.

  Fotoalbum van de activatie.

  vrijdag 25 juni 2010

  Meditterian Island Award

  Dit award groepeert alle eilanden die in de Middellandse zee liggen en erkend zijn als IOTA referentie.

  Voor België is er een check point,  nl ON4CAS. de qsl kaarten kunnen die kant uit.

  Klik hier voor link naar hun website Hier

  U kunt vanuit hun website de referentielijst en de rules (beschikbaar in het Engels) downloaden.

  U kunt het award reeds aanvragen vanaf 50 gewerkte en bevestigde MIA referenties.

  9A/ON5JE Willy

  Willly, zal vanaf 1 juli tot 23 juli actief zijn vanuit 9A, namelijk vanaf het eiland Losjin dat telt voor het IOCA award CI-058 en  het IOTA award EU-136. en het MIA-award CI-204.

  Er is geen uur afgesproken maar s'morgens op 20 /40 meter of bekijk de cluster maar. Beste frekwentie vanuit ON land is 20 meter, rond de IOTA frekwentie +- 14.260 Mhz.

  Wie wil weten waar het eiland ligt klik dan op de volgende link.   Hier  Hier volgt wat uitleg over het eiland. In Engels.

  The Island
  The main resort is the town of Mali Losinj, whose harbour is said to be the most beautiful in the entire Adriatic. The tourist area is centred around Cikat bay, which is well known for its beach and good windsurfing. The town of Veli Losinj is quieter and there is easy access to it from Mali Losinj.
  Nearby Islands
  In the Cres-Losinj archipelago, one of the strangest islands is Susak. This island has a small population of less than 200 who speak their own dialect, which is not easily understood by other Croats. It is also distinct because the women often dress in a colourful costume, comprising of a short, multicoloured dress, white blouse and red leggings.

  zaterdag 19 juni 2010

  WLD BCA kastelen activatie

  Willy, ON5JE samen met François ON4AUB activeerden heel wat verschillende referenties in het Waasland en omgeving.
  Een samenvatting van hun activiteiten, kunt u vinden op de volgende link.  http://www.qsl.net/on4aub/bcaoost2.htm

  Belgian Castle Award

  Dit diploma groepeert Belgische Kastelen referenties. Elk geregistreerd kasteel krijgt een referentie nummer. Dit nummer bestaat uit de provincie prefix gevolgd door een nummer. Voor Oost-vlaanderen is dit OV-xx.

   Een lijst met alle referenties kunt u vinden onder deze link.   http://www.cyc.ucl.ac.be/users/g.berger/bdx/BCA_gb.html

  Indien u een kasteel wil activeren raadpleeg dan even Willy ON5JE of François ON4AUB zij zullen u zeker bijstaan met raad. Lees ook de voorwaarden waar U moet aan voldoen (afstand van het kasteel) en vergeet zeker niet de log op te sturen.
  Anders is alle moeite voor niks, want zonder log verificatie geen activatie toekenning voor diegene die u werkten.

  donderdag 17 juni 2010

  WFF Award

  Dit diploma wordt onderhouden door een organisatie opgericht door  " International WFF foundation"  in Rusland. U kunt daarvan lid worden door het betalen van een bepaalde som. Zie daarvoor hun website.U kunt ook verschillende diploma's aanvragen wanneer je een aantal verschillende referenties gewerkt hebt. Telkens een expeditie hun log heeft aangemeld in hun database, wordt dit verbonden aan uw call. U hoeft daarvoor geen log-in. Ga daarvoor naar hun web, selecteer de tab e-log, en klik op de link http://www.ew4dx.org/WFFsearch.html

  Ga dan naar WFF logsearch: Geef hierin uw call en druk op send. U krijgt dan uw gewerkte referentie die reeds aangemeld zijn in hun database. Aan u de keuze of u een award wil aanvragen.

  Bij een eigen activatie vergeet uw log niet in te sturen in ADIF formaat naar ew4dx
  Email: ew4dx@aport.ru of beter nog via Gino, ON3SSB. (zie ONFF Tab)

  Hier is de link naar hun web:  link
  De volledige lijst van alle natuurreservaten van de deelnemende landen is op deze webstek te vinden (RAR of ZIP bestand)

  U kunt de geregistreerde natuurreservaten voor België bekijken via de tab ONFF op deze blog.


  Klik op de link om naar het coördinatiepunt voor België te gaan. http://www.qsl.net/on3ssb/onff.html

  woensdag 16 juni 2010

  WLD Activatie Molsbroek ONFF-063

  Het weekend van 12/13 juni wordt meer en meer het hoogte punt van stations actief vanuit verschillende "Groene  locaties " over de ganse wereld. Groene locatie zijn Nationale parken, reservaten die door de organisatie WFF 'World Flora and Flauna" in Rusland een herkenning hebben gekregen. Aan elke locatie wordt door de organsatie WFF een referentie nummer toegekend. Voor het Molsbroek is dit ONFF-063. Dit prachtig stukje natuur wordt beheerd door de vzw De Durme, die in de regio van Durme, Donk en Schelde 370 ha oppervlakte natuurreservaat beheren, waarvan  170 ha in eigendom. Voor meer informatie over dit natuurreservaat Nr. 2, gaat u naar de webstek van de vzw De Durme. Lees hier over de verschillende soorten vogels die hier overwinteren, de planten die men hier aantreft, hun uitgebouwd bezoekerscentrum waar u het dobbelbier kunt proeven  link.

  Onze sectie WLD activeerde deze identiteit op 12 juni en realiseerde circa 400 QSO. De log werd opgestuurd naar de WFF organisatie als ingave in hun database. Diegene die ons gewerkt hebben moeten eerdaags ON6WL/P als referentie aangemeld zien in hun logbestand.

  De operatoren van dienst waren Frank EB5KAU, Johan ON5LY, Gino ON3TDT en Eddy ON6HE die het CW gedeelte voor zijn rekening nam. 

  Hoe komt u er: via Google MAPS

  Ons operator team in volle actie.

  Ga ook eens kijken op de volgende link voor een reportage van het event door Johan , ON5LY. Hier link 

  Hieronder het foto album van de activatie van ONFF-063.