zondag 11 juli 2010

Islands On The Air Award

Dit is één van de meest prestigieuze Awards waar men kan aan werken. Het award omvat eilandengroepen die zich situeren in de verschillende continenten.Elk eilandengroep heeft zijn eigen nummer bestaande uit een continent identifier gevolgd door een volgnummer, voor Europa worden alle groepen vooraf gegaan door EU. Er zijn maar liefst 1100 eilanden groepen, waar tot nu toe een aantal nog nooit werken geactiveerd.
Hier de identifiers per continent:
  • Asia: AS
  • Africa: AF
  • Europe: EU
  • Noord Ameica: NA
  • Zuid America: SA
  • Oceania: OC
  • Antartica: AN
Alle groepen staan vermeld in een directory. Elke directory heeft een nummer die persoonlijk wordt toegekend aan elke aanvrager. Bij elke aanvraag voor registratie van geconfirmeerde QSL dmv QSL kaarten, dient u dit direrctory nummer te vermelden.

Hoe begint u eraan. Even dit nog. Dit is een diploma dat heel wat inzet een geld getekend.Niet alleen voor het bekomen van de QSL kaarten, opsturen QSL kaarten direct vereist , het registreren van uw QSL kaarten bij het aanmeld voor ON (nl. ON4CAS) en de aanvraag van uw diploma. Er zijn verschillende  Awards afhankelijk van het continent, het aantal bevestigde IOTA groepen, enz.

De webstek voor dit award is: http://www.rsgbiota.org/index.php
Hier vindt u alle mogelijk informatie over aangekondigde IOTA expedities, directory pages, IOTA nieuws, downloads enz. Indien u deelneemt aan dit programma ( uw QSL kaarten instuurd naar het meldpunt voor ON), wordt u opgenomen in de HONOUR Roll  die elk wordt gepubluceerd. Die geeft u de positie weer in het aantal geregistreerde en bevestigde IOTA groepen bij de IOTA organisatie. Tevens kunt u alle bevestigde QSL kaarten per groep direct inbrengen in hun database wat het registreren bij uw check punt vereenvoudigd. Doorloop de check-in procedure bij uw eerste log-in.


U kunt ook de kmz bestandje downloaden van hun web en inlassen in Google Earth. Actueel bevatten heel wat logging programma's alle IOTA nummers en groepen van hun programma. Dx Atlas bevat zelf een grafische positie weergave van alle eilanden groepen met hun nummers.

WLD leden op de IOTA Honour Roll

Een aantal leden van onze sectie WLD staan prima gerangschikt in het honrour Roll classement 2010. Zoals bekend maakt het IOTA comité jaarlijks een rangschikking op, van de verschillende deelnemers van de ganse wereld aan het IOTA programma. Om opgenomen te worden, moet u regelmatig uw QSL aanbieden ter controle. Wie dit niet doet binnen de twee jaar, wordt geschrapt uit de lijst. Het aanbieden van uw QSL kaarten  gebeurt voor einde 31 januari bij het ON check punt ON4CAS.

De lijsten met deelnemers kan worden gedownload via deze link: http://www.rsgbiota.org/honourroll/iotamhr2010a.pdf

Als we de lijst overlopen zien we de volgende rangschikking van onze WLD leden.

op plaats 6: Eddy, ON6HE
op plaats 12: Mat , ON5KL
op plaats 27: Frank, ON4AAC en Lucien ON4XL
op plaats 114: Pam,  ON4QP
op plaats 305: Luk , ON4BB
op plaats 585: Willy, ON5JE

Congrats aan alle WLD deelnemers aan het IOTA programma.
Wie meer info wenst kan zeker steeds terecht bij één van de in de lijst opgenomen WLD leden.

zondag 4 juli 2010

WLD Award

Niet te vergeten is ons eigen WLD Award."Worked all Waasland"

Er zijn daarvoor bestanden beschikbaar via onze wld webstek. www.wld.uba.be

Bestand met het reglement (pdf) en een invulbestand (application file xls bestand)die u toelaat het award aan te vragen.Dit laatste omvat alle WLD leden vanaf de lancering van het award tot nu, en de toegekende punten voor de eventueel speciale calls zoals ON50WAASLAND.

Alle informatie vindt u op de wld website. hier link