donderdag 8 september 2011

Activatie ONFF-063 "Molsbroek" gedurende de EU FD

Onze sectie was gedurende de EU FD Phone actief vanuit de ONFF-063. In totaal werden er 765 QSO's gemaakt.
Hieronder samenvatting van een groot aantal foto's

donderdag 25 augustus 2011

ON6WL bekomt het ONFF- activator Award

Gino, ON2SSB stuurde ons het ONFF-activator Award. Inderdaad ON6WL activeerde reeds meer dan 10 ONFF referenties.
Bedankt aan alle WLD operatoren met name: Bill, ON5JE, Luk ON4BB, Frank ON4AAC, Eddy ON6HE, Jacky ON3JK, Jo ON2JO.

woensdag 24 augustus 2011

Activatie WFF ONFF-003 " Het Zwin " & WWA ONW-009

Geschiedenis van het Zwin

Het Zwin was het eerste natuurreservaat in België. Tegenwoordig hoor je regelmatig dat een of ander gebied beschermd wordt en als natuurreservaat zal beheerd worden, maar in 1952 was dat een heel gedurfd, vernieuwend idee. Bovendien was de eigenaar– de Compagnie het Zoute – zélf initiatiefnemer om het ganse zoutwatergetijdengebied van 150 ha (waarvan 25 ha op Nederlands grondgebied) te vrijwaren. Ongetwijfeld lag het enthousiasme en het doorzettingsvermogen van Graaf Leon Lippens aan de basis van die beslissing. Hij was niet enkel de directeur van de Compagnie het Zoute, maar was ook een natuurliefhebber en een vogelkenner, die oog had voor de ecologische samenhang. Bovendien vond hij het erg belangrijk dat mensen de natuur leerden kennen en leerden waarderen. Soms noemt men hem wel eens een ‘ecoloog-avant-la-lettre’.Met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van het Zwin : van galjoenen tot een villa voor de koning 
  

De halve eeuw geschiedenis van het natuurreservaat het Zwin maakt deel uit van een veel  langer verhaal van de Zwinstreek. Dit is het deel van de Vlaamse kustvlakte ten noordoosten van Brugge. Het aanzien ervan is steeds het resultaat geweest van een wisselwerking tussen mens en natuur, die rechtstreeks verband had met de afvoer van water uit rivieren en polders enerzijds en het binnendringen van de zee anderzijds.
Op het einde van de laatste IJstijd zo’n 12.000j geleden, begon het zeeniveau te stijgen als gevolg van het afsmelten van de ijskappen. De eerste duizenden jaren steeg het waterpeil vrij snel. Nadien steeg het niveau veel geleidelijker. Als gevolg van deze stijging, werden de zoetwatermoerassen – veengebieden – in de toenmalige kustvlakte overspoeld, en vormden zich uitgestrekte slikken en schorregebieden, doorsneden door diepe geulen. Vanaf de jaren 1100 ontstond er door inpoldering een lappendeken van polders rondom dit geulenstelsel dat in de Middeleeuwen ‘tswin’ werd genoemd. Deze geulen vormden tijdelijk een directe toegang tot de zee, en plaatsen zoals Brugge, Damme, Sluis, Aardenburg en andere hebben er een langere of kortere periode van economische welvaart aan te danken. Door de geleidelijke verzanding geraakten de schepen in de 15de eeuw niet meer verder dan Sluis. Ondertussen hadden zich in de Zwinmonding verschillende zeeslagen afgespeeld tussen Engeland en Frankrijk. Later voerden de Spanjaarden er oorlog met de Verenigde Nederlanden, vond de belegering van Sluis plaats en werden we achtereenvolgens bij Oostenrijk en Frankrijk ingelijfd.
In de 17de eeuw werden er enkele forten gebouwd om de Hollanders te weerstaan. Fort St.Pol op het einde van de Zoutelaan, niet ver van het Zwin, getuigt nog van dat roemrijk verleden…

Tussen het einde van de 18de eeuw en dat van de 19de eeuw werden de polders rondom het Zwin stapsgewijs ingepolderd, o.a. de Hazegraspolder door de familie Lippens.

In het begin van de 20ste eeuw hernam het strijdgewoel in de streek. In 1914 sluiten de Duitsers de grens bij de Zwinmonding af met een dodelijke elektrische afsluiting.
Na WO I droeg het bestuur van de Hazegraspolder het Zwin over aan de Compagnie het Zoute, een vastgoedfirma opgericht in 1908. Deze maatschappij ontwierp en voerde het plan uit om van Knokke een mondaine badplaats te maken. In 1934 bouwde Koning Leopold III  een villa op een stuk grond dat hem door de CHZ was geschonken. Hij nam er samen met Koningin Astrid en hun kinderen regelmatig zijn intrek. Het sprookje aan zee kreeg echter een plots einde in 1935 toen Koningin Astrid in een verkeersongeluk in Zwitserland om het leven kwam. Koning Leopold III kwam vanaf toen nog maar zelden naar de villa. Na de oorlogsjaren nam de CHZ de villa en de omliggende tuin terug over.
Er bestond ook een vliegveld net buiten het Zwin. Het was in 1929 door het Ministerie van Verkeerswezen aangelegd. In het begin was er een beperkte activiteit met kleine sportvliegtuigjes die o.a. luchtdopen verzorgden. Later groeide het uit tot een luchthaven met lijnvluchten naar Engeland en Nederland.
In de 2de wereldoorlog werd het ingenomen door de Duitsers. Die bezetten ook het Zwin en de omliggende duinen waarin ze verschillende bunkers ingroeven - als onderdeel van de 'Atlantic Wall'. Na de oorlog werd het Zwin ontmijnd, en konden wandelaars er opnieuw terecht. (Tekst toerisme West-Vlaanderen)
Voor meer leesgenot ga naar: hier

Activatie

Dit was onze tweede activatie van ons kort verblijf aan de kust. Dit was niet aangekondigd maar gezien het prima weer, hebben wij het er toch op waagt. Het was even zoeken naar een geschikt opstelplaats, gezien heel wat plaatsen niet openbaar toegankelijk zijn. Echter een vrije ruimte naast de toegangsweg naar het zwin toe gaf ons voldoende ruimte om onze antennes in kruis op te stellen. Verder de klassieke set-up.


Condities waren een pak beter dan de dag ervoor. Signalen waren veel stabieler en van een veel hoger niveau. Dit leverde gedurende juist 2 uur activatie maar liefst 214 QSO's op, op 7 Mhz 115 QSO's en op 20 meter 101 QSO's. Soms staan er 4 QSO's per minuut in de log.

Ook  waren er een aantal WLD's actief. Wij werkten Lucien, ON4XL, Pieter, ON6PW, Larry, ON4EB, Leon , ON4DAP, Kristof, ON3LK en Jacky, ON3JK.

Onze activatie telt ook mee voor het World Wetlands Award en draagt het referentie nummer ONW-009.

Enkele foto's geven een zicht op onze opstelling.Activatie ONFF-021 d'heye

Situering:

d'Heye werd in 1997 in beheer gegeven aan Natuurpunt Middenkust. De 20ha die eigendom is van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening grenst aan nog eens 30ha die werden gekocht door het Agentschap voor Natuur en Bos (Vlaams Gewest).  Het gebied is gelegen op de grens van Bredene en De Haan en is te bereiken door vanaf tramhalte Bredene-Renbaan een halve kilometer landinwaarts te rijden, wandelen of fietsen.

Het is een middeloud duingebied daterend uit de Romeinse periode. Sinds hun ontstaan zijn deze duinen niet meer door de zee overspoeld geweest. Ze ontsnapten dus aan de grote overstromingen van bijvoorbeeld de derde en zevende eeuw. Voor de derde eeuw denkt men dat er slechts op heel beperkte schaal bewoning is geweest. Na de derde eeuw is er quasi zeker een permanente aanwezigheid geweest van mensen (vissers, jagers, strandjutters of schaapherders).

Voor verdere informatie kun je terecht via de volgende link: hier

U kunt ook via Google Maps het gebied inkijken: klik hier 


Activatie :


Onze activatie startte omstreeks 10:00 lokaal. De dag voordien hadden wij reeds het gebied verkend per fiets. Namelijk in de onmiddellijke omgeving is het knooppunt 5. Tevens gaat er een prachtig aangelegd fietsroute doorheen een gedeelte van het natuurgebied.
Zoals gewoonlijk deed de vislijn van Bill, ON5JE dienst als drager voor de 40 en 20 meter inverted-vee. Gelukkig hadden wij een braakliggend stukje grond gevonden, dat net groot genoeg was om zowel onze 40 m als 20 meter in kruis op te spannen.
Wij waren actief, startend op 40 meter, later naar 20 meter, zowel in SSB als CW.
Condities waren sterk wisselend en signalen waren relatief zwak. Ook was er wij heel wat activiteit van Light house stations. Tevens was er een andere contest in CW. Spijtig hadden wij geen WARC antennes bij, wat soelaas had kunnen brengen op de propvolle 20 en 40 meter band.

Echter werden er meer dan 300 QSO's gemaakt, waar onder 249 in SSB en 51 in CW. Een groot aantal WLD's waren van de partij op 40 meter. De eerste was Larry, ON4EB gevolgd door Leon, ON4DAP. Beide signalen waren zwak maar leesbaar. Echter 30 minuten later kwamen de signalen op naar S9 plus.

Wij werken ook nog Eddy, ON5JK, Kristof, ON3LK, Jacky, ON3JK ,Franco, ON4AUB, Marc, ON6SM, Stany, ON6TCOperatoren van dienst waren Bill, ON5JE en Luk, ON4BB.

Log search onder de tab ON6WL startpagina.


Bekijk ook de foto album hieronder wat u een impressie moet geven van het gebied en opstelling.woensdag 3 augustus 2011

Activatie ONFF-120 "Rietsnijderij - Waasmunster"

Ligging:

Rietsnijderij is een uniek zoetwaterschor, bekend om zijn bloeiende dotterbloemen, goed te overzien van op de dijken. Bij elk hoogtij overspoelt de Durme het gebied. Daarom noemen we het een zoetwatergetijdeschor. Door de afdamming van de meeste getijdenrivieren zijn schorren erg zeldzaam. Daarom vormen de resterende slikken en schorren, zoals de Rietsnijderij, natuurgebieden van internationale waarde. De natuur paste zich op een unieke manier aan aan deze dagelijkse overstroming. Bijzondere moerasvogels als de blauwborst en de kleine karekiet bevolken de metershoge rietkragen.Het is gelegen in Waasmunster langs de Durmedijk (linkeroever).
De gebieden in beheer strekken zich uit tussen drie gemeentes, nl. Waasmunster, Sombeke en Hamme.

Opstelling en activatie :

De gebieden in Waasmunster en Sombeke zijn niet bereikbaar met de wagen en de mogelijkheid tot opstelling van een station is beperkt in de onmiddelijke omgeving. Daarom werd gekozen voor een opstelplaats aan de andere kant van de Durme, kant Hamme, pompstation Kaaldries - Hamme. Hier is een vlak terrein die gemakkelijk bereikbaar is met de wagen. De opstelling van de antennes voor 40 en 20 meter op 6 meter hoogte. De betonnen sokkel van het pompstation en dito elektriciteitscabine was onze opstelplaats. Gelukkig was de strikbeveiliging niet actief. Want over een lengte van enkele honderden meters staat heel wat schrikmeldraad. De dijken worden daar ecologische netjes gehouden door tal wat schapen die zich gedurende de activatie meer dan één keer lieten horen.

Onze WLD banner bevestigd aan de auto van Willy, ON5JE , zorgde voor heel wat publiciteit. De weg beneden ons is één van de meest drukke fietswegen die de Durme volgen richting Waasmunsterbrug of Oude Durme, waar het aangenaam vertoeven is aan de oevers van de Oude Durme. Naast de honderden fietsers, waarvan sommige ons wat uitleg kwamen vragen, kregen wij het bezoek van Ronny, ON7PS en XYL, een ON3.., van de sectie Erpe Mere en Eddy, ON5JK.

Wij waren actief vanaf ongeveer 10.00 lokaal, 2 augustus 2011 op 40 en 20 meter CW en SSB.In totaal werden 339 QSO's gemaakt. De log werd opgestuurd naar WFF database en geup-load in de on6wl web log, dat bereikbaar is deze blog. Zie tab bovenaan blog.

Operatoren van dienst voor deze activatie van ON6WL/P, Bill, ON5JE en luk, ON4BB.

Fotoalbum hieronder:

dinsdag 31 mei 2011

Activatie ONFF-063 Molsbroek

ON6WL/p zal actief zijn gedurende het FD weekend van 4– 5 juni 2011, startend vanaf 06.00 UTC tot sluiting FD 15.00 UTC.
Opstelplaats is in de onmiddellijke omgeving van de  Durmedijk, langs het Molsbroek. Te bereiken via de Eekhoutstraat, verder volgen voorbij het ontvangstcentrum VZW De Durme, vervolgens tot doodlopend op de Durmedijk.
Gebruikte frekwenties 80 en 40 meter op HF en 2 en 6 meter op VHF.
Modes op HF Alleen CW en op VHF SSB en FM.

In totaal werden 158 QSO's gemaakt op 7 Mhz CW en 58 QSO's in een combinatie van 2 meter en 6 meter.Gezien de primitieve opstelling geen slecht resultaat.

De log werd naar de on6wl/p weblog geup-load.

Link naar lokatie Molsbroek

maandag 16 mei 2011

Activatie ONFF-073 "Moervaart -Meersen SINAAI

Ligging

De Moervaartmeersen (Sinaai) liggen als een smalle strook van gemiddeld 200 m breed en een km lang langsheen de Moervaart, van aan het Keizershof tot de grens met Daknam. Het gebied bestaat uit vochtige hooilanden (= meersen) en enkele bosjes. Deze bosjes werden vroeger aangeplant om er weekendhuisjes in neer te zetten of recenter voor de jacht. De hooilanden worden niet bemest en twee maal per jaar gemaaid, waardoor in de lente deze graslanden vol met bloemen staan. Dotterbloem, Echte koekoeksbloem en Pinksterbloem kleuren het gebied dan geel en paars. In de bosjes werden de weekendhuisjes afgebroken en werden de niet-streekeigen bomen en struiken, zoals Spar en Laurierkers, gekapt. Ook werden enkele vijvertjes natuurvriendelijk ingericht.
Het gebied is bereikbaar via het 'Leebrugpad' (vertrek aan het 'Keizershof' of aan de Leebrug).

Opstelplaats en activatie:

Onze activatie was op 11 Mei 2011.Gebruikte call ON6WL/P. Operators ON5JE, Bill - ON4BB, Luk  ON6HE, Eddy en ON3JK, Jacky.
Wij waren actief op 40,20 en 17 meter zowel SSB als CW.In totaal werden 411 QSO's gereliseerd.
 De antenne als inverted Vee geplaatst op een 6 meter hoge vislijn. Een FT900  als apparatuur.
 De log werd doorgestuurd naar de WFF database.
ON6HE, Eddy samen met ON4AAC, Frank  op de duozitfiets, ON4AVZ, André, Alex brachten ons een bezoekje en volgden onze activatie met aandacht.

Enkele foto's van onze activatie.

zondag 1 mei 2011

Activatie Kasteel "Geeteruyen " BCA Referentie OV-054

Op 30 april 2011 activeerde Bill ON5JE en Jacky ON3JK het kasteel Guitetruyen, activatie Domein Meersdael. Het kasteel heeft de referentie OV-054 via het BCA (Belgian Castle Award)contactpunt gekregen. In totaal werden 147 QSO's gedraaid op 80, 40 en 20 meter. Via RN1CW werd kort na de aanmelding het WCA referentie nummer ON-00454 ontvangen.
Tal WLD's waren present Eric ON8DOE, Alex ON3HR, Frank ON4AAC, Luc ON4AOL, Eddy ON6HE.

Hier enkele foto's genomen door Luc, ON4AOLen Jacky ON3JK.

maandag 18 april 2011

Activatie ONFF-083 Heidebos

Situering

Het Heidebos is een prachtig natuur- en wandelgebied in Wachtebeke en Moerbeke. Natuurpunt beheert hier een oppervlakte van 270 hectare, het Heidebos is hiermee het grootste natuurgebied van Natuurpunt in Oost-Vlaanderen.
De bezoeker wordt getrakteerd op een gevarieerd landschap, achter elke bocht ontplooit zich steeds een nieuwe boeiende wereld. De ene keer loopt je tussen de heide, de andere keer wordt je ondergedompeld in een berkeneikenbos of beland je in de beslotenheid van een dennenbos, om daarna te wandelen onder majestueuze beuken.
Het Heidebos maakt deel uit van het Life+ Project Vlaams Veldgebied (2009-2014). Meer informatie hierover vind je hier. (Firefox aanbevolen!)
Op You Tube vind je ook enkele filmpjes over the Life+ Project Vlaams Veldgebied:
1. Intro : Welkom in het Heidebos
2. Werken in het Heidebos : Dunningskap - Exotenbestrijding - Kaalkap
3. Werken in het Heidebos : Stuifzand - Maaien - Begrazing

Opstelplaats en activatie:

Onze activatie was op 12 april 2011.Gebruikte call ON6WL/P. Operator ON5JE, Bill en ON3JK, Jacky.
Wij waren actief op 40 en 20 meter zowel SSB.In totaal werden 376 QSO's gereliseerd.
 De antenne als inverted Vee geplaatst op een 6 meter hoge vislijn. Een FT900  als apparatuur.
 De log werd doorgestuurd naar de WFF database.
ON8DOE , Eric uit Lokeren en ON3HR, Alex brachten ons een bezoekje en volgden onze activatie met aandacht.

Enkele foto's van onze activatie.

donderdag 14 april 2011

Activatie ONFF-118 Astgemete - Sinaai

Ligging

Astgemete (Sinaai) is gelegen tussen de Moervaart en de Keizerstraat(Sinaai). Bereikbaar langs het wandelpad, tegenover het "Keizershof", van aan de brug van de Keizerstraat langs de Moervaart tot aan het pompgemaal en vervolgens langs het voetpad naast de trekgracht.

Het natuurgebied is gelegen in de alluviale vlakte langsheen de Moervaart, de voortzetting van het Durmebekken.
Door periodieke overstromingen ontstonden natte kleibodems. Typisch zijn de langgerekte percelen zoals die wel meer voorkomen in de valleigebiedjes van het Scheldebekken en werden traditioneel gebruikt als (nat-) hooiland.
De permanente hoge grondwaterstand en het stelselmatig afvoeren van het hooi zorgt er voor dat de flora in dit meersgebied van jaar tot jaar in waarde toeneemt. Dotterbloem, moerasspirea, echte koekoeksbloem, diverse zeggesoorten, holpijp enz... zijn reeds vaste bewoners van het gebied.(V.M.W.) (Tekst Natuurpunt - Zuid)
Meer informatie via deze link

Opstelplaats en activatie:

Onze activatie was op 12 april 2011.Gebruikte call ON6WL/P. Operator ON5JE, Bill en ON3JK, Jacky.
Wij waren actief op 80, 40 en 20 meter zowel SSB.In totaal werden 298 QSO's gereliseerd.
 De antenne als inverted Vee geplaatst op een 6 meter hoge vislijn. Een FT900  als apparatuur.
 De log werd doorgestuurd naar de WFF database.
ON6HE en XYL brachten ons een bezoekje en volgden onze activatie met aandacht.

Enkele foto's van onze activatie.


donderdag 24 maart 2011

Dubbele activatie ONFF-064 & ONFF-072

Situering ONFF-064 "Bosreservaat De Heirnesse"

Het bosreservaat Heirnisse (ca. 76 ha) situeert zich in het westelijk deel van de Vlaamse Vallei en meer bepaald aan het oostelijk uiteinde van de Moervaartdepressie. Deze laatste betreft eendunbevolkte1, brede alluviale vlakte, die zich net ten zuiden van de dekzandrug Maldegem-Stekene bevindt . Dit gebied kent een relatief geringe ontsluiting voor autoverkeer. In de Landschapsatlas (Hofkens & Roossens 2001) werd de Moervaartdepressie aangeduid als relictzone. De relictwaarde schuilt voornamelijk in het feit dat historische landschapstructuren (b.v. middeleeuws ontginningspatroon, percellering) hier goed bewaard gebleven zijn.
Binnen dit relictlandschap werd de Heirnisse aangeduid als ankerplaats, i.e. een gebied met erfgoedelementen die een duidelijke samenhang vertonen en een uitgesproken identiteit bezitten. Het gebied sluit aan bij de ankerplaatsen Vette meers en Fondatie. Als historische referentie bestaat een landboek uit 1668. De Herenisse wordt hierin begrensd door de Moervaart, de Stekense Vaart, de Weimanstraat en de (vroegere loop van) de Fondatiebeek.
Het bosreservaat Heirnisse stemt niet volledig overeen met de historische Heirnisse. Het bestaat uit een grote aaneengesloten oppervlakte (volledig in de historische Heirnisse gelegen) en enkele meer geïsoleerde percelen, die van het geheel zijn afgescheiden door de Weimanstraat en de Stekense Vaart. Laatstgenoemde percelen behoren respectievelijk tot de historische Fondatie en het Besluit van het Oude Klooster van Boudelo.
De Lambertcoördinaten zijn bij benadering X = 123000, Y = 206000. De breedte- en lengtegraden betreffen: 51°09'45''-51°10'30'' NB en 3°59'30''-4°00'30" OL. De ligging van het integrale reservaat en de kernvlakte zijn aangeduid op de bestandskaart uit het beheerplan van het bosreservaat (Van der Aa & Lettens 2002). In dit rapport wordt steeds de bestandsnummering uit dit beheerplan aangehouden.Situring ONFF-072 " Fondatie Baudelo"

De benaming 'Fondatie van Boudelo' kent zijn oorsprong ongeveer 800 jaar geleden. Deze gronden hoorden immers bij de schenking toen de abdij van Boudelo werd gesticht (= gefundeerd). Ondertussen was wel de naam “Fondatie” in gebruik gebleven, maar was het verband met die verdwenen abdij bijna onbekend geworden.

De Fondatie van Boudelo is een van de laatste grote open ruimtes, die relatief kleinschalig zijn gebleven en waar de natuurbehoudswaarden vanzelfsprekend hoog ligt. Vochtige ruimtes, hakhoutbossen, volgroeide gemengde loofbossen, hooilanden, een hoogstammige boomgaard, fraaie poelen, randsloten, veldwegels en het algemeen voorkomen van knotbomen bepalen er het uitzicht. Dankzij een gericht beheer krijgt de natuur nu opnieuw alle kansen in de Fondatie!

Broedvogels als houtsnip, buizerd, bosuil, ijsvogel, zwarte specht, nachtegaal, sprinkhaanzanger, wespendief en het unieke voorkomen van boommarter in Vlaanderen vormen het aureool van de bosgordel Heirnisse-Fondatie. (tekst VZW De Durme)


Positie beide locaties:Opstelplaats en activatie:

Onze activatie was op 22 maart 2011.Gebruikte call ON6WL/P. Operator ON5JE, Bill en ON4BB, Luk. Het prachtige lente weer, zowat 17 ° nodigden ON3JK, Jacky die een handje toestak voor hte plaatsen van de antennes, ON5MDM, Marcel die ons met drank vergaste, waarvoor dank en ON4AAC, Frank en ON6HE, Eddy die met de dubbele fiets de verplaatsing maakten.
Als opstelplaats werd een braak liggend terrein vlak langs de Stekense vaart en Koebrug genomen. Deze plaats is in zicht afstand van beide referenties. Echter werd geopteerd om beide activatie op te splitsen in een gedeelte ONFF-064 en ONFF-072. Wij waren actief op 40 en 20 meter zowel SSB als CW.
 De antenne als inverted Vee geplaatst op een 6 meter hoge vislijn. Een FT900 en Icom 7000 als apparatuur.
 Vanaf 12h51 waren we actief vanaf ONFF-064. Daarvoor ONFF-072. In totaal werden 420 QSO's gemaakt. Log's worden doorgestuurd naar de WFF database.

Enkele foto's van onze activatie