donderdag 24 maart 2011

Dubbele activatie ONFF-064 & ONFF-072

Situering ONFF-064 "Bosreservaat De Heirnesse"

Het bosreservaat Heirnisse (ca. 76 ha) situeert zich in het westelijk deel van de Vlaamse Vallei en meer bepaald aan het oostelijk uiteinde van de Moervaartdepressie. Deze laatste betreft eendunbevolkte1, brede alluviale vlakte, die zich net ten zuiden van de dekzandrug Maldegem-Stekene bevindt . Dit gebied kent een relatief geringe ontsluiting voor autoverkeer. In de Landschapsatlas (Hofkens & Roossens 2001) werd de Moervaartdepressie aangeduid als relictzone. De relictwaarde schuilt voornamelijk in het feit dat historische landschapstructuren (b.v. middeleeuws ontginningspatroon, percellering) hier goed bewaard gebleven zijn.
Binnen dit relictlandschap werd de Heirnisse aangeduid als ankerplaats, i.e. een gebied met erfgoedelementen die een duidelijke samenhang vertonen en een uitgesproken identiteit bezitten. Het gebied sluit aan bij de ankerplaatsen Vette meers en Fondatie. Als historische referentie bestaat een landboek uit 1668. De Herenisse wordt hierin begrensd door de Moervaart, de Stekense Vaart, de Weimanstraat en de (vroegere loop van) de Fondatiebeek.
Het bosreservaat Heirnisse stemt niet volledig overeen met de historische Heirnisse. Het bestaat uit een grote aaneengesloten oppervlakte (volledig in de historische Heirnisse gelegen) en enkele meer geïsoleerde percelen, die van het geheel zijn afgescheiden door de Weimanstraat en de Stekense Vaart. Laatstgenoemde percelen behoren respectievelijk tot de historische Fondatie en het Besluit van het Oude Klooster van Boudelo.
De Lambertco├Ârdinaten zijn bij benadering X = 123000, Y = 206000. De breedte- en lengtegraden betreffen: 51°09'45''-51°10'30'' NB en 3°59'30''-4°00'30" OL. De ligging van het integrale reservaat en de kernvlakte zijn aangeduid op de bestandskaart uit het beheerplan van het bosreservaat (Van der Aa & Lettens 2002). In dit rapport wordt steeds de bestandsnummering uit dit beheerplan aangehouden.Situring ONFF-072 " Fondatie Baudelo"

De benaming 'Fondatie van Boudelo' kent zijn oorsprong ongeveer 800 jaar geleden. Deze gronden hoorden immers bij de schenking toen de abdij van Boudelo werd gesticht (= gefundeerd). Ondertussen was wel de naam “Fondatie” in gebruik gebleven, maar was het verband met die verdwenen abdij bijna onbekend geworden.

De Fondatie van Boudelo is een van de laatste grote open ruimtes, die relatief kleinschalig zijn gebleven en waar de natuurbehoudswaarden vanzelfsprekend hoog ligt. Vochtige ruimtes, hakhoutbossen, volgroeide gemengde loofbossen, hooilanden, een hoogstammige boomgaard, fraaie poelen, randsloten, veldwegels en het algemeen voorkomen van knotbomen bepalen er het uitzicht. Dankzij een gericht beheer krijgt de natuur nu opnieuw alle kansen in de Fondatie!

Broedvogels als houtsnip, buizerd, bosuil, ijsvogel, zwarte specht, nachtegaal, sprinkhaanzanger, wespendief en het unieke voorkomen van boommarter in Vlaanderen vormen het aureool van de bosgordel Heirnisse-Fondatie. (tekst VZW De Durme)


Positie beide locaties:Opstelplaats en activatie:

Onze activatie was op 22 maart 2011.Gebruikte call ON6WL/P. Operator ON5JE, Bill en ON4BB, Luk. Het prachtige lente weer, zowat 17 ° nodigden ON3JK, Jacky die een handje toestak voor hte plaatsen van de antennes, ON5MDM, Marcel die ons met drank vergaste, waarvoor dank en ON4AAC, Frank en ON6HE, Eddy die met de dubbele fiets de verplaatsing maakten.
Als opstelplaats werd een braak liggend terrein vlak langs de Stekense vaart en Koebrug genomen. Deze plaats is in zicht afstand van beide referenties. Echter werd geopteerd om beide activatie op te splitsen in een gedeelte ONFF-064 en ONFF-072. Wij waren actief op 40 en 20 meter zowel SSB als CW.
 De antenne als inverted Vee geplaatst op een 6 meter hoge vislijn. Een FT900 en Icom 7000 als apparatuur.
 Vanaf 12h51 waren we actief vanaf ONFF-064. Daarvoor ONFF-072. In totaal werden 420 QSO's gemaakt. Log's worden doorgestuurd naar de WFF database.

Enkele foto's van onze activatie