dinsdag 31 mei 2011

Activatie ONFF-063 Molsbroek

ON6WL/p zal actief zijn gedurende het FD weekend van 4– 5 juni 2011, startend vanaf 06.00 UTC tot sluiting FD 15.00 UTC.
Opstelplaats is in de onmiddellijke omgeving van de  Durmedijk, langs het Molsbroek. Te bereiken via de Eekhoutstraat, verder volgen voorbij het ontvangstcentrum VZW De Durme, vervolgens tot doodlopend op de Durmedijk.
Gebruikte frekwenties 80 en 40 meter op HF en 2 en 6 meter op VHF.
Modes op HF Alleen CW en op VHF SSB en FM.

In totaal werden 158 QSO's gemaakt op 7 Mhz CW en 58 QSO's in een combinatie van 2 meter en 6 meter.Gezien de primitieve opstelling geen slecht resultaat.

De log werd naar de on6wl/p weblog geup-load.

Link naar lokatie Molsbroek

maandag 16 mei 2011

Activatie ONFF-073 "Moervaart -Meersen SINAAI

Ligging

De Moervaartmeersen (Sinaai) liggen als een smalle strook van gemiddeld 200 m breed en een km lang langsheen de Moervaart, van aan het Keizershof tot de grens met Daknam. Het gebied bestaat uit vochtige hooilanden (= meersen) en enkele bosjes. Deze bosjes werden vroeger aangeplant om er weekendhuisjes in neer te zetten of recenter voor de jacht. De hooilanden worden niet bemest en twee maal per jaar gemaaid, waardoor in de lente deze graslanden vol met bloemen staan. Dotterbloem, Echte koekoeksbloem en Pinksterbloem kleuren het gebied dan geel en paars. In de bosjes werden de weekendhuisjes afgebroken en werden de niet-streekeigen bomen en struiken, zoals Spar en Laurierkers, gekapt. Ook werden enkele vijvertjes natuurvriendelijk ingericht.
Het gebied is bereikbaar via het 'Leebrugpad' (vertrek aan het 'Keizershof' of aan de Leebrug).

Opstelplaats en activatie:

Onze activatie was op 11 Mei 2011.Gebruikte call ON6WL/P. Operators ON5JE, Bill - ON4BB, Luk  ON6HE, Eddy en ON3JK, Jacky.
Wij waren actief op 40,20 en 17 meter zowel SSB als CW.In totaal werden 411 QSO's gereliseerd.
 De antenne als inverted Vee geplaatst op een 6 meter hoge vislijn. Een FT900  als apparatuur.
 De log werd doorgestuurd naar de WFF database.
ON6HE, Eddy samen met ON4AAC, Frank  op de duozitfiets, ON4AVZ, AndrĂ©, Alex brachten ons een bezoekje en volgden onze activatie met aandacht.

Enkele foto's van onze activatie.

zondag 1 mei 2011

Activatie Kasteel "Geeteruyen " BCA Referentie OV-054

Op 30 april 2011 activeerde Bill ON5JE en Jacky ON3JK het kasteel Guitetruyen, activatie Domein Meersdael. Het kasteel heeft de referentie OV-054 via het BCA (Belgian Castle Award)contactpunt gekregen. In totaal werden 147 QSO's gedraaid op 80, 40 en 20 meter. Via RN1CW werd kort na de aanmelding het WCA referentie nummer ON-00454 ontvangen.
Tal WLD's waren present Eric ON8DOE, Alex ON3HR, Frank ON4AAC, Luc ON4AOL, Eddy ON6HE.

Hier enkele foto's genomen door Luc, ON4AOLen Jacky ON3JK.